Tag Archives: vervreemding

Sportieve lettertjes

Head of the river Amstel, 2012

Head of the river Amstel, 2012

“U kunt dit elektronisch bevestigen door op deze link te klikken.” Klik! Contract getekend! Het wordt ons – amateurroeiers – gelukkig gemakkelijk gemaakt: administratieve ballast met één klik weggewerkt. En dat is dan ook precies wat ik er zo benauwend aan vind. Hoe meer technisch gemak, hoe verhullender de betekenis van je verbintenis.

Het gaat hier om een schonesportverklaring of wedstrijdcontract van de KNRB. Dat is een gejuridiseerde indekking tegen het fenomeen doping dat vanwege de schandalen in de professionele wielersport nu ook onschuldige roeiamateurtjes – zoals ik – raakt. Roeien is een fijne sport. De fysieke activiteit, op het water zijn, samen met je team streven naar steeds betere beheersing van de roeibeweging en de beloning die je ervaart als je bubbels langs de boot hoort. Een wedstrijd is een leuk evenement: spannend uiteraard, maar ook sociaal verbindend. En er is werkelijk geen haar op mijn hoofd die denkt aan inname van middeltjes die prestatieverhogend werken. Waarom zou ik: het wordt er niet socialer van, niet spannender, en de bubbels langs de boot klinken niet mooier.

De perverse (financiële) prikkels die doping in de professionele sport veroorzaakten, heeft de KNRB kennelijk op de gedachte gebracht dat er ook in het roeiwereldje iets moest gebeuren. Dus trok de bond een jurist en en techneut aan hun jasje, zodat er nu ergens een database is van roeiers die zich verbonden hebben aan regels zoals deze:

Ik realiseer mij, dat ik, middels ondertekening van dit wedstrijdcontract, mij bind aan de regels zoals die op dit moment gelden, maar ook aan regels, zoals die te eniger tijd zullen komen te luiden. Derhalve aan regels, die ik, op het moment dat ik deze overeenkomst teken, nog niet ken. Middels ondertekening van deze overeenkomst, aanvaard ik zulks uitdrukkelijk.

Totale vervreemding. Wat heeft dit te maken met roeien op zaterdagochtend en af en toe een wedstrijdje? Wat is überhaupt de betekenis van mijn verbinding aan regels die ik niet ken omdat ze (nog) niet bestaan?! Wat betekent sportiviteit eigenlijk als je je aan deze regels verbindt? Het is me een absurdistisch raadsel.

Enfin. Ik heb geklikt op de link; en dat was makkelijk. Ik sta in de database; maar het is onbekend wat daarvan de betekenis is. Ik heb ook geen keus als ik mee wil doen; want de wereld wil eenmaal juridische indekkerij. En ik heb hier even bij stilgestaan: Sapere aude!

1 Comment

Filed under C'est moi