Dereguleren is makkelijker gezegd dan gedaan

Handig, alle regelingen van stadsdeel Zuid in één digitale publicatie (ePUB). Ook voor alle andere stadsdelen is die beschikbaar. En wat ook opvalt: de aantallen regelingen. Ongetwijfeld loopt stadsdeel Zuid – waar het bestuur deregulering een belangrijk speerpunt noemt – voorop in het aantal regelingen. In hun programma-akkoord schreven bestuurspartijen VVD, D66 en PvdA de nastrevenswaardige woorden: “Wij willen minder beleid en regels en bestaande regels eenvoudiger maken.”

Afgaand op het register van decentrale regelgeving op Overheid.nl hebben de stadsdelen het volgend aantal regelingen:

grafiek_aantal_regelingen_stadsdelen

Diagram aantal regelingen per stadsdeel (bron: overheid.nl)

Inderdaad! Stadsdeel Zuid loopt weer eens voorop. Met ruime voorsprong laat het andere stadsdelen achter zich in het aantal regelingen. Maar wel tegenstrijdig aan de ambitie, lijkt me.

Deze maand heeft het dagelijks bestuur een voortgangsrapportage deregulering naar de deelraad gestuurd. Daarin wordt ook weer het belang benadrukt van deregulering. En – schrijft het: “Er zijn wederom concrete resultaten te melden.” Het stadsdeel heeft inderdaad een en ander gedaan. Maar de rapportage geeft géén antwoord in hoeverre de ambitie minder beleid en regels is gerealiseerd en in hoeverre regels eenvoudiger zijn geworden.

Trouwens, als niet alleen naar het aantal regelingen, maar ook naar het aantal beleidsstukken en uitvoeringsnota’s wordt gekeken, dan telt het regelbestand maar liefst 253 stuks (zie de bijlage van de voortgangsrapportage).

Kortom, veel woorden wederom. Ongetwijfeld is er ook veel gedaan. Maar of er ook daadwerkelijk vooruitgang is, blijft ongewis.

 

Leave a Comment

Filed under Amsterdam Zuid, Politiek