Tag Archives: deregulering

Dereguleren is makkelijker gezegd dan gedaan

Handig, alle regelingen van stadsdeel Zuid in één digitale publicatie (ePUB). Ook voor alle andere stadsdelen is die beschikbaar. En wat ook opvalt: de aantallen regelingen. Ongetwijfeld loopt stadsdeel Zuid – waar het bestuur deregulering een belangrijk speerpunt noemt – voorop in het aantal regelingen. In hun programma-akkoord schreven bestuurspartijen VVD, D66 en PvdA de nastrevenswaardige woorden: “Wij willen minder beleid en regels en bestaande regels eenvoudiger maken.”

Afgaand op het register van decentrale regelgeving op Overheid.nl hebben de stadsdelen het volgend aantal regelingen:

grafiek_aantal_regelingen_stadsdelen

Diagram aantal regelingen per stadsdeel (bron: overheid.nl)

Inderdaad! Stadsdeel Zuid loopt weer eens voorop. Met ruime voorsprong laat het andere stadsdelen achter zich in het aantal regelingen. Maar wel tegenstrijdig aan de ambitie, lijkt me.

Deze maand heeft het dagelijks bestuur een voortgangsrapportage deregulering naar de deelraad gestuurd. Daarin wordt ook weer het belang benadrukt van deregulering. En – schrijft het: “Er zijn wederom concrete resultaten te melden.” Het stadsdeel heeft inderdaad een en ander gedaan. Maar de rapportage geeft géén antwoord in hoeverre de ambitie minder beleid en regels is gerealiseerd en in hoeverre regels eenvoudiger zijn geworden.

Trouwens, als niet alleen naar het aantal regelingen, maar ook naar het aantal beleidsstukken en uitvoeringsnota’s wordt gekeken, dan telt het regelbestand maar liefst 253 stuks (zie de bijlage van de voortgangsrapportage).

Kortom, veel woorden wederom. Ongetwijfeld is er ook veel gedaan. Maar of er ook daadwerkelijk vooruitgang is, blijft ongewis.

 

Leave a Comment

Filed under Amsterdam Zuid, Politiek

Ontregelde terrassen

Terras
Soiree in het Hotel Meranerhof (Nicolaas van der Waay, rond 1920 [publiek domein])

Een paar weken terug – begin juni – zat ik met jas aan op het terras van de roeivereniging. Het was koud. Kouder dan een dag begin dit jaar – in januari, toen ik daar ook op het terras zat in de straling van een natuurlijke terrasverwarmer: de zon. Winter of zomer, buiten in de zon een kopje koffie drinken is heerlijk.

Zo bezien is het logisch dat de gemeente het onderscheid tussen zomer- en winterterrassen wil opheffen. Spreken van terrasseizoen is kunstmatig: alsof een kalendermaand bepaalt wanneer je op straat wil zijn en daar een drankje wil nuttigen. Schrappen van artikel 3.19 van de APV waarin het verbod op een winterterras is geregeld, vind ik dus een goed idee. Winter of zomer: leefbaar en levendig gebruik van de straat moet centraal staan.

Dereguleren en vereenvoudigen is ook een favoriete bezigheid van het stadsdeel Zuid. En dus wil het “benauwende terrasregels schrappen en verruimen”. Concreet betekent dit

  • dat terrasmeubilair op de weg mag worden opgeslagen ;
  • kunstmatige terrasverwarming is toegestaan;
  • openingstijden van het terras worden verruimd;
  • minder toezichtlasten voor nette ondernemers.

Maar wacht eens even. Leidt het schrappen en verruimen van de “benauwende terrasregels” nu tot een beter gebruik van de straat – een straat die leefbaar en levendig is? Als het een maandje koud en regenachtig is, is er niemand die buiten een drankje wil, maar staat de straat wel volgestouwd met opgeslagen terrasmeubilair – binnenkort het hele jaar door. En als de zon er niet is die ons uitnodigt buiten te zijn, waarom moeten we dan kunstmatig de buitenlucht verwarmen en kunstmatig mensen uitnodigen hun drankje buiten te consumeren? En is dat extra uurtje verruimde openingstijd voor het terras nu echt de wens van de cafébezoeker? Of is het eigenlijk veel normaler om buiten niet onder iemands woning te feesten maar bijvoorbeeld op strand, buiten de stad?

Het lijkt er verdacht veel op, dat niet de leefbaarheid en levendigheid van straat het doel zijn van de nieuwe terrasregels van stadsdeel Zuid, maar de omzet van de horeca-ondernemer. Geen kosten voor berging, maar daarvoor gewoon de openbare weg mogen gebruiken. Een uurtje langer extra drankjes verkopen – goed voor omzet. Als het buiten minder aangenaam is dan binnen, nou, dan zetten we buiten toch gewoon de verwarming aan?

Een terras in Zuid is zo geen plek meer voor een lekker drankje onder zon, maar is goedkope bedrijfsruimte voor vergroting van de omzet.

Tot 13 juli 2012 ligt het concept-terrassenbeleid Zuid 2012 ter inspraak.

(Dit artikel verscheen eerder op Dichtbij.nl)

1 Comment

Filed under Amsterdam Zuid, Politiek

Bomen beschermen (2)

Vogelvrije boom in het Sarphatipark?

Stadsdeel Oud-Zuid had een bomenverordening die lang tot de meest progressieve van de heel Amsterdam behoorde. Bomen kregen daarin bescherming dankzij duidelijke en strenge criteria waaraan een kapaanvraag moet voldoen. Niet om individuele bewoners tot last te zijn, maar juist om het publieke belang van bomen te waarborgen. En als er valide argumenten zijn voor kap van een boom, dan ook een verplichting tot herplant van een nieuwe; zodat ontgroening van de stad wordt voorkomen.

De bomenverordening van Oud-Zuid heeft zelfs model gestaan voor een ‘geharmoniseerde’ Amsterdamse verordening. Want waarom veertien verschillende – soms zeer verouderde – verordeningen per stadsdeel, als we het in de stad eens zijn over goede regels die bomen beschermen? Helaas, nu zit er in stadsdeel Zuid een bestuur dat in die vooruitstrevende verordening wil gaan hakken. Twee punten springen in het oog: 1) grotere stamomtrek voor vergunningvrij kappen van bomen; en 2) afschaffen van de herplantplicht.

Nu kan ik daar gewoon tégen zijn. Maar dat zou ik te makkelijk vinden. Op zijn minst vind ik dat ik moet begrijpen wat de beweegredenen zijn om de bomenverordening te ‘dereguleren’ – het goedpraatwoord van de huidige coalitie om je handen ergens van af te trekken.

Was er misschien een breed beleefde behoefte aan deregulering van de bomenverordening? Wie hebben die behoefte dan geuit? Welke bewoners en bedrijven smachtten naar minder regels om bomen waarvan zij kennelijk af wensten? Welke redenen zijn daarbij genoemd? En zijn de voorgestelde maatregelen inderdaad het antwoord op de geuite behoefte? Nergens wordt op deze toch relevante vragen ingegaan. Het lijkt er op dat het coalitiepartijen in stadsdeel Zuid vooral willen dereguleren om het dereguleren – of de samenleving daar nu beter van wordt of niet.

Een tweede reden – veel legitiemer – zou kunnen zijn dat het stadsdeel moet bezuinigen. In dat geval moet natuurlijk duidelijk zijn dat de oude verordening veel kosten met zich meebrengt en dat de nieuwe een stuk goedkoper is. Maar nergens stelt het het dagelijks bestuur zichzelf ook maar deze vraag, laat staan dat het een poging doet om dit inzichtelijk te maken. Dus ook hier is het speculeren naar motieven. Voor het in behandeling nemen van een kapvergunning worden leges in rekening gebracht, die – in principe – kostendekkend zijn. Kapaanvragen behandelen zal dus nauwelijks drukken op de stadsdeelbegroting. Anders is dat met de handhaving van de herplantplicht. Als mensen na het vergund vellen van een boom verzaken een nieuwe boom te planten, moet het stadsdeel dat via een bestuursrechtelijk handhavingstraject gaan afdwingen. Dat is veel gedoe. Zonder verplichting tot herplant, geen reden tot handhaving en dat scheelt geld. Hoeveel geld? Wederom: het dagelijks bestuur zegt er niets over. We weten niet wat het stadsdeel bespaart door bomen vogelvrij te verklaren.

Het lijkt blinde dereguleringsideologie, zonder enige kennis van de gevolgen. Dereguleren omdat het kan, niet omdat het moet. Namens GroenLinks heb ik daarom maar vragen gesteld om zicht te krijgen in de gevolgen – inzicht dat een dagelijks bestuur behoort te geven vóórdat het de raad vraagt iets te besluiten.

Leave a Comment

Filed under Amsterdam Zuid, Politiek